Telefon
WhatsApp
İnstagram
Sık Sorulan Sorular

Marka, bir ürün ya da hizmetin adını, sembolünü, tasarımını veya diğer özelliklerini kullanarak tanımlanan bir ticari işaret veya tanıtım aracıdır. Bir marka, tüketicilerin bir ürün ya da hizmeti tanımasını ve ayrıntılı özelliklerine dair bilgi edinmesini sağlar. Aynı zamanda, marka, üretici veya satıcı için bir kalite işareti veya ticari itibar oluşturabilir. Markaların hukuki koruması vardır ve bir marka sahibi, markasını diğerlerinin kullanmasını engelleyebilir ve marka ihlallerine karşı yasal yollara başvurabilir.

Marka ve patent iki farklı türde ticari işarettir ve ayrı koruma sistemleri vardır. Patent, bir buluşun veya icadın haklarını korurken, marka bir ürün veya hizmetin tanıtımında kullanılan işareti veya sembolü korur. Dolayısıyla, markanız için patent alamazsınız ancak markanızı tescil ettirebilirsiniz. Marka tescili, ilgili ürün veya hizmet kategorisinde sizin markanızın kullanım hakkını size verir ve diğerlerinin markanızı izinsiz kullanmasını engeller. Bu sayede, markanızın korunması ve güvenliği sağlanır. Marka tescili için ilgili ülkenin patent ofisi veya ticaret odasına başvurmanız gerekmektedir.

Marka tescilinin birçok avantajı vardır. İşte bazıları: Yasal koruma: Marka tescili, markanızı diğerleri tarafından kullanılmaktan korur ve yasal olarak haklarınızı koruma altına alır. Tescilli bir marka, markanızın sadece size ait olduğunu gösterir ve diğerleri tarafından izinsiz kullanılması durumunda yasal yaptırımlar uygulanabilir. Ticari değer: Tescilli bir marka, bir işletmenin ticari değerini artırır. Tescilli bir marka, bir işletmenin itibarını artırabilir ve müşterilerin markanıza olan güvenini artırabilir. Rekabet avantajı: Tescilli bir marka, diğer işletmelerden farklılaşmanıza yardımcı olur. Kendinize özgü bir markanız olduğunda, müşterileriniz sizi daha kolay hatırlar ve tercih eder. İnternet kullanımı: Tescilli bir marka, markanızın adını veya sembolünü kullanarak bir web sitesi veya diğer dijital varlıklar oluşturma hakkını size verir. Genişleme: Tescilli bir marka, yeni ürünler veya hizmetler sunarak işletmenizi genişletmenize yardımcı olur. Tescilli bir marka, markanızın farklı ürün veya hizmet kategorilerinde kullanılmasına izin verir. Bu nedenlerden dolayı, marka tescili işletmeler için son derece önemlidir ve markanın ticari değeri, itibarı ve rekabet avantajı açısından büyük bir fark yaratır.

Türkiye'de marka tescil başvurusu sonuçlanma süresi, başvuru yapılan markanın karmaşıklığına, başvuru sayısına ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından belirlenen iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, başvurunun tescil edilmesi için yaklaşık 8-12 ay arası bir süreç gereklidir. Başvurudan sonraki süreç şöyle işlemektedir: Marka tescil başvurusunun yapılması: Marka tescil başvurusu, TÜRKPATENT'in resmi internet sitesinden veya TÜRKPATENT merkez ve dış temsilciliklerinden yapılabilir. Başvuru formunda markanın tanımlanması, hangi sınıflarda kullanılacağı gibi bilgiler yer alır. Başvuru incelemesi: TÜRKPATENT, başvuruyu inceler ve markanın kullanımının tescil edilebilir olup olmadığını değerlendirir. Başvurunun tam ve doğru bilgilerle yapıldığından emin olmak için ek bilgi veya belge talep edilebilir. Marka tescil ilanı: Başvuru kabul edildiğinde, marka tescil ilan edilir. Bu ilan, marka tescil başvurusuna itiraz edilmesi için 2 ay süre verilmesini de içerir. İtiraz süreci: İtiraz edilmezse veya itiraz süresi sona ererse, marka tescil edilir ve başvuru sahibi markayı kullanmaya başlayabilir. Ancak, bir itiraz yapılırsa, TÜRKPATENT, tarafların beyanlarını ve kanıtlarını inceleyerek bir karar verecektir. Tescil belgesi alımı: Marka tescil edildikten sonra, başvuru sahibi tescil belgesini alabilir ve markasını resmi olarak tescil ettirebilir. TÜRKPATENT, başvurudan sonraki süreç hakkında başvuru sahibine bilgi vermektedir ve başvurunun ilerleyişi hakkında düzenli olarak güncelleme yapmaktadır.

Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Marka yenileme başvuruları, korumanın sona erdiği ayın son gününden 6 ay önce başlar ve korumanın sona erdiği ayın son günü sona erer. Cezalı yenileme ücreti ödemek şartıyla, bu sürenin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de marka yenileme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümden düşer.

 Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14).

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,d)Markayı taşıyan malın ithalatı